Các phòng » đội » Các đội » Đội Vệ Sinh Đô Thị
Đội Vệ sinh đô thị
Cập nhật ngày: 17/08/2017
Cơ cấu nhân sự Đội Vệ sinh đô thị gồm có 102 lao động: Lãnh đạo 1 đội trưởng, 2 đội phó,3 nhân viên văn phòng, 09 tổ trưởng  và 96 công nhân.
Trình độ chuyên môn: Đại học 4 người, Trung cấp 4 người.
Đội vệ sinh đô thị do Giám đốc ra quyết định thành lập chức năng nhiệm vụ : Quản lý và điều hành mọi hoạt động trong đội về lĩnh vực công tác vệ sinh môi trường, điều hành công nhân làm việc đạt hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: Quét, thu gom, vận chuyển rác thải, kiểm tra xử lý các điểm phát sinh rác gây ô nhiễm môi trường…
 
 
Hình: Thu gom và vận chuyển rác
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC