Tin tức HĐQT » Thông báo
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (11/01/2013)
Cập nhật ngày: 15/01/2013
Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang bổ nhiệm thêm PGĐ phụ trách Đối Ngoại CÔNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI KHU LẤN BIỂN TÂY BẮC
ĐỐI TÁC